0775 Dr Mollercollege (onderwijsgebouwen)

Kaatsheuvel

Projectomschrijving

De uitbreiding omvat een open leercentrum, een pauzeruimte voor personeelsleden, een rokersruimte, een spreekkamer en werkkamers voor de docenten.

Behalve dat er functies aan het bestaande programma dienden te worden toegevoegd, moest er gezocht worden naar bouwkundige en architectonische ingrepen die leiden tot “rust” in het gebouw.

Impressie

MENU