0155 Orthopedagogisch Centrum Brabant (zorgvastgoed)

Breda en omstreken

Projectomschrijving

Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB) is een instelling voor behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking en hun gezin. Met 400 professionals werken zij vanuit 25 locaties in Brabant. Het OCB is deskundig, dichtbij en ondernemend.

Voor de gebouwen die onder het OCB vallen, voert Arec de jaarlijks bouwkundige inspecties uit en actualiseert voor deze gebouwen het meerjaren onderhoudsplan.

Zo stelt Arec in nauw overleg het integrale huisvestingsplan op en begeleidt bouwkundige aanpassingen.

Impressie

MENU