0648 De Toethoorn (kindcentrum)

Huizen

Projectomschrijving

In opdracht van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Huizen hebben de architecten en ingenieurs van Arec de voormalige basisschool “De Werkschuit”, gelegen aan de Oostkade, verbouwd en herbestemd tot kinderdagverblijf en na-schoolse-opvang.

 

Impressie

MENU