0784 VVE Hoogstede (woningcomplexen)

Roosendaal

Projectomschrijving

Voor de Stichting  Administrateur Hogestede te Roosendaal voert Arec tweejaarlijks de bouwkundige inspectie uit en maakt of actualiseert voor deze Vereniging voor Eigenaren het meerjaren onderhoudsplan.

Natuurlijk gebeurt een en ander vanuit het brede perspectief van de Arec Ingenieursgroep.

Impressie

MENU