0832 Duinterpen (bredeschool met sporthal)

Sneek

Projectomschrijving

Het gewenste gebouw heeft een hoog gehalte aan flexibel en multifunctioneel gebruik. Naast 41 groepsruimtes voor kinderopvang is op eenvoudige wijze een tijdelijke opvang gerealiseerd voor 4 extra groepen. Tevens is er een sporthal met 3 gymzalen in het plan opgenomen.

Ambitie: duurzaamheid!

Het totale BVO bedraagt 7.445 m2.

Impressie

MENU