0950 VVE Nassauplein (woningcomplexen)

Haarlem

Projectomschrijving

Planmatig onderhoud en bouwtechnische adviezen en voor de vereniging van eigenaren. Arec voert de bouwkundige inspecties uit en actualiseert periodiek de meerjaren onderhoudsplannen, inclusief conditiemeting conform NEN2767.

Impressie

MENU