Arec Vastgoedingenieurs

Verduurzaming

Recente maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheidambities, leiden er toe dat gebouwen steeds langer gebruikt gaan worden. Alleen maatregelen voor instandhouding (onderhoud) is op lange termijn niet voldoende. Gebouwen voldoen ‘op een gegeven moment’ onvoldoende aan de eisen/wensen die hieraan gesteld worden. Dat kan economisch, functioneel, esthetisch of technisch van aard zijn. Hét alternatief voor sloop en vervangende nieuwbouw zijn levensduur verlengende ingrepen (grootonderhoud/renovatie), in combinatie met overige duurzaamheidmaatregelen zoals energiebesparende maatregelen en verbeteren binnenmilieu/comfort. Arec onderzoekt, adviseert en begeleidt dit gehele integrale proces!

Meerjaren onderhoudsplan volgens NEN2767

Een meerjaren onderhoudsplan (MOP) geeft uw organisatie zicht op toekomstige onderhoudskosten. Dat is van groot belang om tijdig reserveringen voor onderhoud aan het gebouw te kunnen doen. Maar ook om noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kostenbewust te plannen en op het juiste moment, tegen de juiste kosten, uit te laten voeren. Het MOP kan worden uitgebreid met een conditiemeting conform NEN2767. Hierbij wordt op objectieve wijze de conditie van de diverse bouwkundige en installatietechnische elementen vastgelegd aan de hand van gebreken. Dit is met name erg handig bij een zogenaamde ‘nulmeting’ of indien (in de toekomst) prestatiegericht onderhoud wordt overwogen.

Energiezuinigheid en binnenmilieu

Bij veel gebouwen schort het vaak aan energiezuinigheid en is in de meeste gevallen voor verbetering vatbaar. Maar ook de kwaliteit van het binnenmilieu laat vaak te wensen over. Veelal worden deze problematieken gezien als onvermijdelijk en krijgt dit onvoldoende aandacht. Onterecht, want gebouweigenaren realiseren zich nog onvoldoende welke (financiële) voordelen er te behalen zijn vanwege duurzaamheidsmaatregelen. Het besparen op energiekosten spreekt meestal direct tot de verbeelding. Maar wat een slecht binnenmilieu betekent voor de gezondheid, het welzijn en de prestaties van de personeel en kinderen (bij scholen)? Onvoldoende ventilatie, vooral in de winter, te warme werkruimtes in de zomermaanden, hinderlijk geluid en een slechte akoestiek zijn de grootste problemen. Een slecht binnenmilieu kan onder andere leiden tot irritatie van de slijmvliezen, ontwikkeling of verergering van astma, luchtweginfecties, hoofdpijn en leer- en concentratieproblemen. Een gezond binnenmilieu zorgt voor verlaging van gezondheidsklachten, minder ziekteverzuim, verhoging van (het gevoel van) welzijn en verbetering van de leer/werkprestaties.

Aangezien er een directie relatie bestaat tussen energiezuinigheid en binnenmilieu, is het wenselijk beide thema’s integraal te benaderen. Energiegebruik en een gezond binnenklimaat kunnen soms ook tegenstrijdig zijn. Voldoende ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat, maar ventileren kost ook energie. Het streven is een gebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu.

Technisch beheer

Nadat het meerjaren onderhoudsplan definitief is geworden kan door Arec het jaarplan (statusoverzicht) worden opgesteld en ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. Arec zal aan de hand van de verstrekte opdrachten en de inkomende facturen het vastgestelde onderhoudsbudget bewaken. In het statusoverzicht zal dit periodiek worden geupdate. Ieder kwartaal zal een aangepaste versie ter informatie aan de opdrachtgever worden verzonden.

Aan de hand van de geplande onderhoudswerkzaamheden uit het jaarplan (statusoverzicht) worden werkomschrijvingen of bestekken opgesteld. In overleg met de opdrachtgever worden één of meer offertes aangevraagd (schilderwerken, dakafwerkingen, technische installaties e.d.). Arec beoordeelt de offertes en brengt een schriftelijk advies aan de opdrachtgever uit omtrent de te verstrekken opdracht. Adviseurs van Arec verzorgen namens de opdrachtgever de directievoering en het uitvoeringstoezicht.

Uitgelichte projecten

MENU