0714 Gemeente Gooise Meren (gemeentelijk vastgoed)

Arec voert voor de Gemeente Bussum periodiek de bouwkundige inspecties aan de gemeentelijke gebouwen uit.

Arec actualiseert de meerjaren onderhoudsplannen en verzorgt onderzoek naar energiebesparing en verduurzaming.

Planmatig onderhoud, verduurzamings-, uitbreidings- en nieuwbouwplannen voor diverse schoolgebouwen in Amsterdam. Arec doet de onderzoeken, stelt plannen en bestekken op en begeleidt de de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

Planmatig onderhoud en bouwtechnische adviezen en voor de vereniging van eigenaren. Arec voert de bouwkundige inspecties uit en actualiseert periodiek de meerjaren onderhoudsplannen, inclusief conditiemeting conform NEN2767.

Het opstellen van een programma van eisen, het verzorgen van het bouwmanagement en het voeren van directie ten behoeve van de nieuwbouw van een multifunctioneel onderwijscomplex voor het speciaal primair en voortgezet onderwijs. Gerealiseerd op basis van Design & Build.

MENU