0654 St. Antonius (multifunctionele accommodatie)

Kortenhoef

Projectomschrijving

Deze MFA omvat een school voor Primair Onderwijs, met 10 groepen, 2 peuterspeelzalen en 2 schoolwoningen (appartementen) en is in opdracht van de Gemeente Wijdemeren tot stand gekomen.

De overige appartementen zijn in samenwerking met, en voor rekening van, projectontwikkelaar Heijligers gerealiseerd.

Impressie

MENU