Bouwprojectmanagement

Een goed en zorgvuldig verloop van het verduurzamingsproces vraagt nadrukkelijk om straks bouwmanagement met heldere kaders en afspraken, goede communicatie en zorgvuldige aansturing van de betrokkenen. Lees hieronder wat wij voor jou kunnen betekenen.

Wij kunnen ondersteunen bij het organiseren, coördineren, plannen, beheersen en bewaken van alle activiteiten die betrokken zijn bij de verduurzaming en renovatie van het schoolgebouw. Het omvat het beheer van alle aspecten van het project, waaronder de planning, het budget, de kwaliteit, de veiligheid en de communicatie. Dit betreft de procesmatige en bouwkundige begeleiding. Daadkrachtige ondersteuning, het optimaal benutten van de kansen die dit project biedt en de risico’s zo goed als mogelijk te beperken. Van wezenlijk belang is de zorgvuldige afstemming en communicatie tussen opdrachtgever, gebruikers, participanten, gemeente en overige belanghebbende.

Projecten worden verdeeld in een aantal fasen:

  • Voorbereiding, ontwerp en engineering
  • Prijs- en contractvorming
  • Uitvoering en nazorg

Tijdens het bouwprojectmanagement is het van belang om continu de voortgang en kwaliteit van het project te bewaken. Hierbij worden eventuele afwijkingen van de planning, het budget en de kwaliteit gesignaleerd en opgelost. Het doel van bouwprojectmanagement van een schoolgebouw is om het bouwproces zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen, zodat het schoolgebouw voldoet aan alle eisen en wensen van de school en de gebruikers, binnen de gestelde tijd en het budget. De rol van Arec is adviserend, coördinerend en controlerend.

Arec fungeert als ‘spin in ’t web’: projectleider én operationeel centrum. De opdrachtgevers worden met regelmaat geïnformeerd en nemen uiteindelijk zelf de besluiten.

    Meer weten?

    Laat jouw gegevens achter of neem direct contact op via 013 - 534 8344.