Arec Bouwingenieurs

Ontwerpbegeleiding en bouwcoördinatie

Op basis van een programma van eisen zal Arec zich als doel stellen om het bouwvoornemen uit te werken tot een ontwerp binnen de gestelde kaders van kwaliteit, geld en tijd. Onder toezicht van Arec zal de architect en haar adviseurs aansturen, teneinde een bestek met bijbehorende tekeningen samen te stellen. Het is belangrijk dat alle partijen precies weten wat ieders taken en bevoegdheden zijn en hoe ze samenwerken en communiceren.

Fred Bierens

Budget- en kwaliteitsbewaking

Dit is bij Arec niet alleen het bewaken van de investeringskosten, maar ook van de exploitatiekosten van een project. Investeringen worden afgewogen tegen de levenscyclus en de exploitatiekosten van een gebouw. De TCO (Total Cost of Ownership) vormt belangrijke input voor besluitvorming. Bouwkostenmanagement is niet slechts een methode, maar een visie op het realiseren en beheren van projecten. De bouw- en investeringskosten, maar desgewenst ook de onderhouds- en beheerkosten worden tijdens het proces nauwgezet gebudgetteerd en bewaakt. Hierdoor worden financiële verrassingen achteraf vermeden. De kwaliteitscontrole tijdens de bouw wordt verzorgd door het regelmatig bezoeken van de bouwplaats. Tijdens deze bezoeken beoordeelt Arec of de kwaliteit en de voortgang van het bouwproces naar wens verlopen.

Directievoering en toezicht

Arec begeleidt namens de opdrachtgever het bouwproces van het begin tot het einde. Zij voert de regie op het werk. De directievoerder stuurt niet alleen scherp aan op tijd, geld en kwaliteit, maar heeft ook oog voor een optimale samenwerking tussen partijen. Arec informeert haar opdrachtgever regelmatig over de stand van zaken en adviseert zij de opdrachtgever zodat deze een afgewogen besluit kan nemen.

    Meer weten?

    Laat jouw gegevens achter of neem direct contact op via 013 - 534 8344.