Wij maken het verduurzamen van bestaand vastgoed eenvoudig!

De ingenieurs van Arec hebben een grote expertise op het gebied van verduurzaming en beheer van (duurzame) gebouwen. Arec geeft een betrouwbaar en onafhankelijk advies.

Integraal verduurzamingsplan

Beheer en verduurzaming

Door het goed beheren, zoals planmatig onderhoud, energiebesparing, verduurzaming, renovatie of herbestemming, krijgen gebouwen een langer leven. De ingenieurs van Arec zien de realisatie en het beheer van gebouwen als twee onlosmakelijk met elkaar verbonden cyclische processen. Zij biedt alle antwoorden op huisvestingsvragen: integraal en innovatief!

Arec maakt gebouwen duurzaam en toekomstklaar!

Met het initiatief voor een nieuw gebouw wordt een cyclisch proces in gang gezet. Na het initiatief volgt het ontwerp, de planvorming, de uitvoering, het gebruik en tot slot – na vele jaren – de sloop van het gebouw. Daarna zijn er weer nieuwe initiatieven mogelijk. Met de ingebruikname van het gebouw is een tweede cyclisch proces in beweging gezet: het onderhouden, verduurzamen, renoveren en herbestemmen.

Gedurende de levenscyclus van een gebouw, van ontwerp tot sloop, worden er vele afwegingen gemaakt en grote investeringen gevraagd. Samen met de bouwkundige, installatietechnische, functionele en organisatorische aspecten vormen de uitgangspunten voor duurzaamheid (waaronder energiebeheer) een complex geheel. Daarom is tijdens de realisatie en het beheer van een gebouw betrouwbaar, onafhankelijk advies en management onmisbaar. Door deze benadering van huisvestingsvraagstukken krijgen we grip op de totale levensduurkosten (Total Cost of Ownership) van een gebouw.

    Meer weten?

    Laat jouw gegevens achter of neem direct contact op via 013 - 534 8344.