Quickscan gebouwkwaliteit

Een quickscan gebouwkwaliteit is een snelle inventarisatie van de bouwkundige staat van een schoolgebouw. Het is een relatief eenvoudige en snelle manier om inzicht te krijgen in de bouwtechnische en functionele staat van het schoolgebouw, zonder dat daarbij diepgaand onderzoek nodig is.

Bij de quickscan wordt het gebouw globaal beoordeeld op een aantal punten, zoals de staat van het dak, de gevels, de fundering en de installaties. Hierbij wordt gekeken naar eventuele gebreken en mogelijke risico’s op korte en lange termijn.

De quickscan kan dienen als basis voor verdere inspecties of onderzoeken, of als uitgangspunt voor het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan volgens de componentenmethode.

    Meer weten?

    Laat jouw gegevens achter of neem direct contact op via 013 - 534 8344.