Onderwijs

In Nederland zijn er nog steeds veel schoolgebouwen die niet volledig voldoen aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid.

verduurzaming onderwijs

Uit het rapport “Staat van de schoolgebouwen” van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uit 2021 blijkt dat ongeveer 40% van de schoolgebouwen in Nederland ouder is dan 40 jaar en dat deze gebouwen niet voldoen aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid, energie-efficiëntie en binnenmilieu. Dat leidt vaak tot een ongewenst binnenklimaat, waardoor de leerprestaties van de leerlingen achterblijven en de arbeidsomstandigheden van het personeel bedenkelijk worden. Maar ook de noodzaak tot reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen, leiden ertoe dat bestaand vastgoed energiezuiniger moeten worden.

Alleen maatregelen voor instandhouding (onderhoud) op lange termijn is dan niet meer voldoende. Dat kan economisch, functioneel, esthetisch en/of technisch van aard zijn. Hét alternatief voor sloop en vervangende nieuwbouw zijn levensduur-verlengende ingrepen (grootonderhoud/renovatie), in combinatie met overige duurzaamheidmaatregelen zoals energiebesparende maatregelen en verbeteren binnenmilieu/comfort.

Het beste (en goedkoopste) is natuurlijk om eventuele verduurzamingsmaatregelen gelijktijdig uit te voeren met noodzakelijke onderhoudsmaatregelen aan het gebouw en/of installaties; het zogenaamde natuurlijke moment. Samen met jou gaan wij de uitdaging graag aan om bestaande onderwijsgebouwen te renoveren naar frisse en toekomstbestendige gebouwen.

Wij doen dat onder meer aan de hand van de volgende diensten:

Energieprestatie- en Binnenmilieuadvies

(Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan

Integraal Verduurzamingsplan

Bouwprojectmanagement

    Meer weten?

    Laat jouw gegevens achter of neem direct contact op via 013 - 534 8344.