(Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen. Lees hieronder wat wij voor jou kunnen betekenen.

indicatieve verbetermaatregelen

Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geeft uw organisatie zicht op toekomstige onderhoudskosten. Dat is van groot belang om tijdig reserveringen voor onderhoud aan het gebouw te kunnen doen. Maar ook om noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kostenbewust te plannen en op het juiste moment, tegen de juiste kosten, uit te laten voeren.

Meerjaren Onderhoudsplan met Conditiemeting (volgens NEN2767)

Het MJOP begint in de regel met een conditiemeting conform NEN2767. Hierbij wordt op objectieve wijze de conditie van de diverse bouwkundige en installatietechnische elementen vastgelegd aan de hand van gebreken. Dit is met name erg handig bij een zogenaamde ‘nulmeting’ of indien (in de toekomst) prestatiegericht onderhoud wordt overwogen.

Meerjaren Onderhoudsplan op basis van Componenten methode

Voor scholen is sinds 2021 het toepassen van de componentenmethode verplicht, om de omvang van de voorziening groot onderhoud te bepalen. Door de kosten van diverse activiteiten te bundelen, kunnen elementen (componenten) separaat in de jaarrekening worden geactiveerd. De werkelijke uitgaven worden vervolgens per component afgeschreven.

Meerjaren Onderhoudsplan met verduurzamingsmaatregelen

Een Duurzaam MJOP is feitelijk een zorgvuldige integratie van het ‘normale’ MJOP met de resultaten uit het energieprestatie- en binnenmilieuadvies. Hierbij zullen de werkzaamheden qua materialisatie en planning optimaal op elkaar worden afgestemd: het zogenaamde ‘natuurlijke’ moment. Hierdoor worden verkeerde keuzes achteraf en onnodige desinvesteringen voorkomen.

    Meer weten?

    Laat jouw gegevens achter of neem direct contact op via 013 - 534 8344.