Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (componentenmethode)

Begin 2021 heeft de overheid voor scholen het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan, volgens de componentenmethode, verplicht gesteld. De opbouw van de voorziening dient per component voorzien te worden.

Onze adviseurs hebben ervaring met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan volgens de componentenmethode. Op die manier brengen wij het onderhoud van het schoolgebouw gestructureerd in kaart.

Een MJOP volgens de componentenmethode is een belangrijk instrument voor het beheer en onderhoud van een schoolgebouw. Het geeft inzicht in de te verwachten onderhoudskosten en zorgt ervoor dat het onderhoud op een gestructureerde en planmatige manier wordt uitgevoerd. Daarnaast kan het MJOP worden gebruikt om het budget voor onderhoud en verbetering van het gebouw op lange termijn te plannen en te beheren.

    Meer weten?

    Laat uw gegevens achter of neem direct contact op via 013 - 534 8344.