Arec 2 Green

Energielabel Energielabels

Voorbeeld energielabel

Energielabels laten de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Energielabels utiliteitsbouw verplicht

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

  • Kantoor
  • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
  • Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
  • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
  • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energielabels uit 2008 verlopen in 2018.

Maximale boete en handhaving

In de wet is een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als u niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete kan oplopen tot maximaal € 20.250. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij heeft al diverse boetes opgelegd aan eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder energielabel.

Verplichting energielabel C voor kantoren in 2023

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden.

Wel gelden er enkele uitzonderingen, waaronder:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • Monumenten (Rijk/prov./gem.) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden.

De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving en de handhaving daarvan.

Opstellen energielabel

Het energielabel kunt u laten opstellen door een energieadviseur van Arec Vastgoedingenieurs, met een BRL9500-03 certificaat. De energieadviseur neemt op locatie een aantal kenmerken van het gebouw op en verwerkt deze in speciale software. Na de registratie van het energielabel in de registratiedatabase (EP-online.nl) ontvangt u als gebouweigenaar een energielabel.

Aanvragen offerte energielabel

Het aanvragen van een offerte voor een energielabel voor een bedrijfsgebouw is vrij eenvoudig. Na het invullen van het contactformulier sturen wij u per ommegaande een geheel vrijblijvende offerte. U dient wel nauwkeurig het juiste adres aan te geven en bij benadering het gebouwoppervlak van het labelplichtige deel. Welke onderdelen dat zijn, kunt u hier downloaden. Beter is om alvast een actuele plattegrond mee te zenden, dat voorkomt mogelijk verrassingen achteraf. Na akkoord maken wij een afspraak voor de opname, waarna in de regel binnen enkele werkdagen het energielabel zal worden afgemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en u natuurlijk ook het energielabel zult ontvangen.

Maatwerkadvies EPA-U

Een maatwerkadvies EPA-U is een verdieping van het energielabel, waarbij inzicht wordt verkregen in de bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen, de kosten, de baten, de terugverdientijden en de CO2-reductie. En natuurlijk de nieuwe score van het energielabel dat – na toepassing van de maatregelen – wordt verkregen.

Afhankelijk van het ambitieniveau tot verduurzaming (bijvoorbeeld alle vastgoedobjecten binnen 5 jaar naar energielabel A, of zelfs BENG), kan in overleg combinaties van voorgestelde maatregelen worden doorgevoerd. Vanzelfsprekend in afstemming met geplande onderhouds- en/of vervangingswerkzaamheden. In het meerjaren plan wordt aan de voorgestelde, maar vooralsnog nog niet gerealiseerde, elementen een fictieve conditiescore van 1 (uitstekend) toegekend.

Offerte aanvragen

Uitgelichte projecten

MENU