Rapport thermische kwaliteit

Een integraal verduurzamingsplan voor een schoolgebouw is een plan waarin op een systematische manier alle aspecten van de verduurzaming van het gebouw worden behandeld. Lees hieronder wat wij voor jou kunnen betekenen.

Integraal verduurzamings- en renovatieplan

Een integraal verduurzamings- en renovatieplan gaat nog een stapje verder dan het energieprestatie- en binnenmilieuadvies. Naast aspecten zoals onderhoud, energie en binnenmilieu (uit het DMJOP) worden hierbij ook zaken m.b.t. functionaliteit, ruimtegebruik, esthetica en (technische) haalbaarheid bekeken in relatie tot de resterende levensduur van het gebouw. In feite is dit de eerste aanzet om de wenselijkheid tot levensduur-verlengende renovatie of vervangende nieuwbouw te onderzoeken.

Het plan wordt opgesteld door een team van specialisten, zoals bouwtechnisch adviseurs, installatietechnici, energieadviseurs en eventueel architecten en interieurontwerpers. In het plan wordt in kaart gebracht welke maatregelen er genomen kunnen worden en wat de investeringen (en besparingen) worden ten opzichte van het huidige schoolgebouw. Het integraal verduurzamingsplan kan ook aandacht besteden aan de wijze van financiering (subsidies, gemeentelijke bijdrage) en de communicatie met gebruikers en belanghebbenden. Het plan is bedoeld als leidraad voor het verduurzamen van het gebouw op lange termijn, waarbij stapsgewijs en systematisch verbeteringen worden doorgevoerd.

Vraag het rapport op